Басып шығару

Банкрот бойынша субсидиарлық жауапкершік.

вкл. . Опубликовано в Жаңалықтар

     Қазіргі уақытта борышкер-мекеменің лауазымды тұлғасын және құрлытайшыларын  субсидиарлық жауаптылыққа тартып түралы талап аразды мамандандырылған ауданаралық экономикалық сатқа жолдау және борышкердің кредитрлар талабының реестырынде белгіленген барлық кредиторлық қарызды банкроттық басқарушы өндіреді.

 

     Банкроттық басқарушының талап арыз беруге ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» заңының 6 және 11 баптары негіз болып табылады, алайда сүбсидиярлық жауаптылыққа тартудың негізімен талаптары тек «Оңалту және банкроттық туралы» заңыменғана реттелемейді. 

     ҚР Азаматтық Кодексінің 44 бабының 3тамағында егер заңды тұлғаның банкроттығы оның құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнiң iс-әрекетiнен туындаған болса, заңды тұлғаның қаражаты жеткiлiксiз болған жағдайда құрылтайшы (қатысушы) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесi несие берушiлер алдында субсидиарлық жауапкершiлiкте болады делінген.

     ҚР Азаматтық Кодексінің 357 бабының 1тамағында Заңдарға немесе мiндеттеменiң шарттарына сәйкес негiзгi борышқор болып табылатын (субсидиялық жауапкершiлiк) басқа адамның жауапкершiлiгiне қосымша жауапты болатын адамға талап қойғанға дейiн кепiл берушi талапты негiзгi борышқорға қоюға тиiс делінген.

Сонымен қатар, егер негізгі борышкер кредиттордың талаптарын қанағаттандырудан бас тартқан немесе толық орындамаған жағдайда, немесе кредитор одан белгіленген уақытта берілген талапқа жауап алмаса, бұл талаптың орындалаған бөлігі  субсидиарлық жауапкершiлiкте болған тұлғаға ұсынылуы мүмкін.

1.png2.png3.jpg5.png6.png7.png8.png9.png91.jpg1.png2.png3.jpg5.png6.png7.png8.png9.png91.jpg